Ván ép phủ phim – Vật tư: Điện, nước

* CS1: tổ 8 khu 3, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
* CS2: số 278 tổ 75 khu 7, Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh
* CS3: khu Đô thị Nam Ga Hạ Long, Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh
* Điện thoại: 0962 136 228 – 0915 136 228
* Email: [email protected]
* Website: anphuvietquangninh.com